Các kịch bản phổ biến trong thị trường Crypto

common-rebalance-scenario-in-crypto-9

Giá trị danh mục đầu tư tiền mã hóa đã giảm trong thời gian gần đây. Panic tấn công mọi dây thần kinh trong cơ thể bạn. Bạn có bán không? Bạn có mua không?. ETH đã ở mức $250 chỉ vài phút trước, vì vậy nỗi sợ mất tất cả số tiền của bạn tăng dần lên.

Bài viết này sẽ giới thiệu khái niệm về các tình huống phổ biến mà bạn có thể gặp phải nếu bạn rebalance lại danh mục đầu tư của mình. Đối với mỗi kịch bản, chúng tôi sẽ bàn về những lợi thế và bất lợi của việc rebalance. Những tình huống này không phải là một hướng dẫn đầy đủ, nhưng nó sẽ cung cấp một nền tảng cho tư duy và nghiên cứu.

Mỗi kịch bản sẽ được trình bày theo hai cách. Đầu tiên là cách danh mục đầu tư sẽ hoạt động mà không cần rebalance. Thứ hai là cách danh mục đầu tư sẽ hoạt động nếu nó đã được rebalance. Trong mỗi trường hợp, giá của một tài sản sẽ thay đổi tương ứng với danh mục đầu tư. Vì vậy, giả định rằng giá trị của tất cả các tài sản khác trong danh mục đầu tư vẫn không đổi trong khi tài sản đơn lẻ biến động. Điều này đơn giản hóa các thử nghiệm của chúng tôi và cung cấp một cách dễ dàng hơn để hiểu từng kịch bản.

Pump and Dump

Hãy bắt đầu thảo luận về mô hình được các nhà đầu tư nhỏ thích nhất của thị trường crypto: pump and dump. Đây là khi giá trị tài sản tăng mạnh theo sau là sự sụt giảm mạnh về tài sản. Kết quả là trở về giá gốc.

common-rebalance-scenario-in-crypto-7

Biểu đồ này minh họa pump and dump. Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư theo chiến lược HODL được sử dụng ngay từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: việc rebalance dẫn đến lợi nhuận cao hơn HODL đối với mô hình pump and dump này.

HODL

Kết quả của HODL cho tình huống này rất đơn giản. Vì giá khởi đầu và kết thúc đều có cùng giá trị, HODL sẽ không dẫn đến thay đổi giá trị cho danh mục đầu tư.

Rebalance

Pump and dump cung cấp một cơ hội để rebalance nắm bắt lợi nhuận cho danh mục đầu tư. Khi rebalance, chúng tôi sẽ loại bỏ một số giá trị được tạo ra bởi tài sản dễ bay hơi và chuyển lợi nhuận vào các danh mục khác. Vì giá của tài sản dễ bay hơi trở về giá trị ban đầu, kết quả ròng của tỷ giá hối đoái bất cứ nơi nào dọc theo đường cong pump và kết quả là lợi nhuận cho danh mục đầu tư.

Phần kết luận

Pump and dump là cơ hội rebalance để tăng tổng số nắm giữ của bạn. Những cơ hội tương tự không có sẵn cho danh mục đầu tư khi thực hiện HODL.

Flash Crash và phục hồi

Đã có một số vụ flash crash nổi tiếng được theo sau bởi sự phục hồi nhanh chóng trong crypto. Một trong những vụ nổi tiếng là khi  ETH flash crashed xuống 10 cents. Đây có thể không phải là sự kiện hàng tuần, nhưng chúng tôi có thể kiểm tra xem việc rebalance sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn như thế nào trong thời gian xảy ra sự cố và khôi phục flash này.

common-rebalance-scenario-in-crypto-4

Biểu đồ này minh họa flash crash and recovery. Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: việc rebalance dẫn đến lợi nhuận cao hơn HODL đối với mô hình flash crash and recovery này.

HODL

Kết quả của HODL cho tình huống này giống như kịch bản pump and dump. Vì giá khởi đầu và kết thúc đều có cùng giá trị, HODL sẽ không dẫn đến thay đổi giá trị cho danh mục đầu tư.

Rebalance

Việc rebalance có thể tận dụng các vụ crash này để dẫn đến giá trị danh mục đầu tư tăng nhanh chóng. Khi rebalance, chúng tôi mua nhiều tài sản hơn trong khi giá rẻ. Khi giá của tài sản trở về giá trị ban đầu, kết quả ròng của rebalance ở bất cứ nơi nào dọc theo đường cong pump hoặc dump là một nơi tăng số lượng cho danh mục đầu tư.

Phần kết luận

Bắt gặp flash crash với việc rebalance có thể làm tăng giá trị của danh mục đầu tư. Có thể tham khảo thông qua trường hợp xảy ra flash crash của ETH, việc flash crash này sẽ dẫn đến lợi tức 1595x cho danh mục đầu tư của bạn. Việc tiếp tục rebalance thông qua vụ flash crash sẽ mang lại tiềm năng cho những lợi ích đáng kinh ngạc.

Sideway

Tình huống tiếp theo của chúng tôi là một chuyển động ngang đơn giản diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này, thường có những biến động nhỏ, mặc dù tổng giá trị của danh mục đầu tư vẫn tương đối bằng phẳng. Mặc dù tình trạng này phần lớn là không ổn định, chúng ta cần phải đánh giá các cơ hội để có được khi HOLD hoặc rebalance mang lại.

common-rebalance-scenario-in-crypto-5

Hình 1: Biểu đồ này minh họa sự chuyển động đi ngang kéo dài trên thị trường. Đường dao động màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: việc rebalance dẫn đến lợi nhuận cao hơn HODL cho loại chuyển động ngang này.

common-rebalance-scenario-in-crypto-2

Hình 2: Biểu đồ này minh họa sự chuyển động đi ngang kéo dài trên thị trường. Đường dao động màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại mỗi chấm trắng. Kết quả: việc rebalance dẫn đến lợi nhuận cao hơn HODL cho loại chuyển động ngang này.

HODL

Khi kiểm tra trường hợp này, kết quả của danh mục đầu tư sử dụng chiến lược HODL dễ tưởng tượng. Không nên có sự thay đổi ròng trong giá trị danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối những biến động vi mô này, chúng tôi sẽ không thấy bất kỳ sự gia tăng hoặc giảm tài sản nào.

Rebalance

  • Hình 1:

Trong hình 1, chúng ta thấy một tài sản trong danh mục được mô tả bởi dòng trắng làm giảm giá trị về phía chấm trắng. Tại thời điểm này, danh mục đầu tư được rebalance và tích lũy tài sản. Sau đó, khi tài sản tăng giá trị trở lại đường cơ sở, điều chúng tôi thấy là tăng giá trị danh mục đầu tư. Tình trạng này là hiện tại cho dù rebalance xảy ra tại các đáy hoặc đỉnh của những biến động này. Khi giá trị của một tài sản trở về giá trị trước đó của nó, nó dẫn đến sự gia tăng ròng về giá trị để rebalance.

  • Hình 2:

Trong hình 2, chúng tôi xem xét những gì sẽ xảy ra khi chúng tôi tiếp tục rebalance trong thời gian dài của chuyển động ngang. Những gì chúng ta thấy ở đây là rebalance trong những biến động nhỏ này thực sự dẫn đến ảnh hưởng phức tạp. Khi chúng tôi tiếp tục nhảy từ đỉnh đến đáy, giá trị của danh mục đầu tư tiếp tục tăng.

Phần kết luận

Chuyển động Sideway thể hiện khả năng rebalance để tận dụng những biến động nhỏ về giá trị tài sản. Thời gian dài của chuyển động ngang có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị danh mục đầu tư. Ngoài ra, rebalance thường xuyên thực sự có thể dẫn đến một ảnh hưởng kép làm tăng lợi nhuận.

Slow Death

Cái chết từ từ (Slow Death) là khi một tài sản tiếp tục giảm giá trị. Tuần qua tuần, nó từ từ tiếp tục giảm giá trị.

common-rebalance-scenario-in-crypto-9

Biểu đồ này minh họa một cái chết chậm. Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: HODL khá giống rebalance. Nhà đầu tư sáng tạo nên xem danh mục đầu tư của mình để phát hiện loại suy giảm chậm này.

HODL

HODL một tài sản khi nó Slow Death kết quả là giảm trong tổng giá trị danh mục đầu tư. Tuy nhiên, Slow Death không ảnh hưởng đến giá trị của bất kỳ danh mục nào khác. Vì vậy, trong khi tổng giá trị của danh mục đầu tư đang giảm, tập con của danh mục không bao gồm tài sản Slow Death sẽ không có bất kỳ sự giảm giá trị nào.

Rebalance

Rebalance vào tài sản có cái chết chậm làm giảm giá trị danh mục đầu tư. Ngoài giá trị của tài sản cá nhân giảm, nó thực sự cũng đang giảm giá trị của phần còn lại của tài sản trong danh mục đầu tư là tốt. Vì vậy, điều này có nghĩa là cả tài sản cá nhân này cũng như phần còn lại của danh mục đầu tư đều bị chảy máu.

Phần kết luận

Đây là một tình huống không mong muốn trong khi rebalance. Liên tục rebalance vào tài sản chết sẽ kéo toàn bộ danh mục đầu tư xuống với nó. Nếu bạn đang sử dụng chiến lược rebalance định kỳ, điều quan trọng là phải theo dõi tài sản của bạn để đảm bảo danh mục của bạn luôn đi đúng hướng. Việc có một danh mục đầu tư đa dạng cũng sẽ giảm thiểu những rủi ro này vì tỷ lệ sẽ nhỏ hơn khi chỉ nắm giữ một tài sản.

Slow Take Off

Bây giờ hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư liên tục tăng giá trị. Về lâu dài, đó thật sự là một điều tuyệt vời.

common-rebalance-scenario-in-crypto-8

Biểu đồ này minh họa một sự cất cánh chậm (slow take off). Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: HODL gần như rebalance. Tuy nhiên, rebalance cung cấp một cơ hội để giảm rủi ro bằng cách chuyển một số lợi tức của bạn vào các tài sản khác.

HODL

HODL một tài sản đang tăng dần sẽ giúp giá trị danh mục đầu tư tăng. Độ nghiêng chậm này không ảnh hưởng đến phần còn lại của danh mục đầu tư, do đó giá trị gia tăng từ tài sản này tỷ lệ thuận với giá trị gia tăng của nó theo thời gian.

Rebalance

Rebalance một tài sản liên tục tăng, kết quả trong việc này là chuyển dời lợi nhuận từ bán chúng vào phần còn lại của danh mục đầu tư. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc giảm giá trị cho nội dung đơn lẻ này.

Phần kết luận

Tăng giá trị tài sản ổn định có lợi thế cho cả rebalance và HODL. HODL tạo ra lợi nhuận lớn hơn nếu phần còn lại của giá trị danh mục đầu tư vẫn trì trệ. Lý do cho điều này là lợi nhuận sẽ không được chuyển sang cho các danh mục khác. Trong trường hợp khác, việc rebalance có lợi thế bởi vì tài sản gia tăng ổn định luôn khá hiếm. Trong trường hợp này, tốt hơn là nên chuyển một số lợi nhuận từ tài sản đang tăng sang các danh mục khác vì khoảng thời gian tiếp theo có thể thấy sự gia tăng trong một danh mục đầu tư khác.

Sharp Decline

Sự sụt giảm mạnh (sharp decline) là trường hợp giá trị của một tài sản trong danh mục của bạn giảm nhanh chóng và sau đó ổn định thành giá trị cơ sở mới.

common-rebalance-scenario-in-crypto-6

Biểu đồ này minh họa sharp decline và sau đó ổn định với giá trị mới. Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: rebalance và HODL tạo ra kết quả tương tự cho loại suy giảm mạnh này.

HODL

HODL một tài sản sharp decline chỉ đơn giản là kết quả trong việc giảm giá trị danh mục đầu tư trực tiếp tỷ lệ thuận với giá trị riêng của nó giảm theo thời gian.

Rebalance

Kết quả cho tình huống này cũng giống như kết quả của HODL. Trong khi sharp decline, tài sản duy nhất dẫn đến sự sụt giảm ròng cho danh mục đầu tư, một sự rebalance tại dấu chấm không tăng thêm bất kỳ khoản lỗ nào trong quỹ. Rebalance bất cứ nơi nào dọc theo đường giảm trước khi chấm sẽ chỉ dẫn đến tăng số lượng tài sản.

Phần kết luận

Cả rebalance và HODL đều tương tự trong trường hợp này khi nhìn vào giá trị danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Việc rebalance tại dấu chấm sẽ tích lũy nhiều tài sản, tuy nhiên, giá ổn định sau đó có nghĩa là không có thêm tổn thất nào trong giá trị danh mục đầu tư.

Sharp Jump

Bước nhảy vọt (Sharp Jump)là tình huống mà một tài sản trong danh mục của bạn nhanh chóng tăng giá trị cho đến khi đạt đến giá trị cơ sở mới.

common-rebalance-scenario-in-crypto-5

Biểu đồ này minh họa cho pomp và sau đó giá trị được ổn định ở mức giá mới. Đường màu trắng là giá của một tài sản duy nhất trong danh mục đầu tư. Đường màu cam là giá trị của danh mục đầu tư nếu chiến lược HODL được sử dụng từ đầu. Đường màu xanh dương là giá trị của danh mục đầu tư nếu rebalance được thực hiện tại chấm trắng. Kết quả: rebalance và HODL tạo ra kết quả tương tự cho loại nhảy mạnh này.

HODL

HODL của một tài sản có mức tăng mạnh chỉ đơn giản là kết quả trong việc tăng giá trị danh mục đầu tư trực tiếp tỷ lệ thuận với giá trị gia tăng riêng của nó theo thời gian.

Rebalance

Kết quả cho tình huống này cũng giống như kết quả của HODL. Tài sản duy nhất dẫn đến sự gia tăng ròng cho danh mục đầu tư, rebalance tại dấu chấm không tăng bất kỳ sự tăng thêm nào trong quỹ. Rebalance bất cứ nơi nào dọc theo đường tăng trước chấm sẽ dẫn đến lợi nhuận kém hơn khi so sánh với HODL.

Phần kết luận

Cả rebalance và HODL thực hiện tương tự trong trường hợp này khi nhìn vào giá trị danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Việc rebalance tại điểm này sẽ phân phối lại một số lợi ích được quan sát trong đường nghiêng, tuy nhiên, giá ổn định sau đó có nghĩa là không có tăng thêm trong giá trị danh mục đầu tư.

Kết luận

Điều này kết luận một số tình huống phổ biến mà bạn có thể sẽ quan sát trong thị trường Crypto. Do tính chất dễ bay hơi và không thể đoán trước của thị trường, nên không thể dự đoán tương lai sẽ xãy ra những gì. Tuy nhiên, việc hiểu một số tình huống phổ biến và xác định chúng sớm có thể giúp quá trình ra quyết định có nên rebalance lại danh mục đầu tư của bạn hay không.

Một lần nữa, chúng tôi hiểu rằng đây không phải là danh sách toàn diện về tất cả các tình huống có thể gặp phải trên thị trường. Mục đích của bài viết là nêu bật một số trường hợp khuyến khích nhà đầu tư bắt đầu suy nghĩ về các tình huống có thể xảy ra và cách chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất danh mục đầu tư của họ.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn:  hackernoon.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *