Điều tra FAKE VOLUME (WASH TRADE) trên BINANCE, OKEX, HUOBIPRO, HITBTC, BITTREX, POLONIEX VÀ KUCOIN

Ngành công nghiệp crypto đang phát triển nhanh chóng do tiềm năng công nghệ cao của công nghệ blockchain và cơ hội đảm bảo sự minh bạch và công bằng của thị trường tài chính, chính trị và kinh doanh. Kết quả rõ ràng nhất của tiến trình blockchain là sự tiến hóa của các thị trường tài chính truyền thống.

fake-volume-wash-trade-investigation-into-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-and-kucoin-3

Tuy nhiên, có một số rào cản có thể cản trở tiến trình này. Thị trường tiền mã hoá vẫn còn quá đông những người chơi không công bằng có liên quan đến nhiều loại hoạt động gian lận khác nhau. Một trong những phổ biến nhất là wash trade (bị nghiêm cấm trên thị trường tài chính cổ điển).

Chắc chắn, nó là một trong những yếu tố chính cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp crypto và token toàn cầu. Thao tác này góp phần tạo thành một hình ảnh tiêu cực của ngành công nghiệp crypto.

Wash Trade: Phương pháp phổ biến nhất của trade volume

Các sàn giao dịch TOP, là các tổ chức cơ bản trong ngành, đóng góp vào hình ảnh tiêu cực của ngành công nghiệp blockchain, thao túng khối lượng giao dịch thông qua Wash Trade. Wash Trade là một hình thức thao túng thị trường trong đó một nhà đầu tư hoặc tổ chức đồng thời bán và mua cùng một công cụ tài chính để tạo ra hoạt động gây hiểu lầm trên thị trường. Trong khi nó có thể được thực hiện theo những cách khác nhau, Wash Trade thường có nghĩa là sử dụng các lệnh giao dịch/ giao dịch lớn để giảm nguy cơ mất mát.

Ngày nay, thị trường crypto tương đối hạn chế, đôi khi thậm chí một quan sát đơn giản cũng có thể phát hiện các thao túng thị trường lớn. Tuy nhiên, chúng tôi quyết định áp dụng một phương pháp khoa học hơn lần này để phát hiện gian lận một cách có tổ chức và hiệu quả hơn.

Đối với nghiên cứu này, chúng tôi đã phân tích dữ liệu giao dịch Q2 2018 của cặp BTC / USDT cho 7 sàn giao dịch có quy mô khác nhau hoạt động ở các khu vực khác nhau. Bao gồm: Binance, OKEX, HuobiPro, HitBTC, Bittrex, Poloniex và KuCoin.

Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi sẽ tính tổng khối lượng giao dịch (VT), một số giao dịch (TxN) và tỷ lệ giữa chúng. Sau đó, sẽ tìm giá trị trung bình  cho  khối lượng giao dịch trung bình của mỗi giao dịch (ATV)  và so sánh chúng với khối lượng giao dịch trung bình được kết hợp (ATVC). Cuối cùng, sẽ phân tích các giao dịch được định nghĩa là các ngoại lệ (các giao dịch nằm ngoài mẫu tổng thể của tất cả các giao dịch phân phối và chuyển giá trị trung bình sang hướng ngược lại). Cụ thể là tỷ lệ của chúng trong tổng số giao dịch, đóng góp vào tổng khối lượng giao dịch và ngưỡng ngoại lệ (giá trị thấp nhất cho các ngoại lệ của mỗi sàn giao dịch).

Kết quả: Sau khi phân tích chính xác khối lượng giao dịch của bảy sàn giao dịch TOP, chúng tôi đã phát hiện một số điểm đáng ngờ cho thấy rằng một số trong số đó có khả năng tham gia vào việc thao túng khối lượng giao dịch. Cụ thể, HitBTC nổi bật với khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 2,29 lần so với tất cả các sàn giao dịch được quan sát. OKex có khối lượng trung bình xuất sắc của các giao dịch bình thường và ngoại lệ. Cuối cùng, 4 trong số 7 quan sát OKex, Huobi, Bittrex và KuCoin không cung cấp dữ liệu lịch sử về API của họ, có thể được thực hiện để che giấu các thao túng thương mại. Câu hỏi chính là "Tại sao?"

Phân tích trade volume

Tính toán số lượng và khối lượng giao dịch

Để phát hiện các thao tác wash trade, chúng tôi tập trung phân tích vào khối lượng giao dịch chênh lệch ở mức trung bình. Lúc đầu, chúng tôi tính tổng khối lượng giao dịch (VT) và số lượng giao dịch (TxN) cho toàn bộ quý cho mỗi sàn giao dịch. Các kết quả được hiển thị trong biểu đồ 1 và biểu đồ 2.

giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-5giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-9

Ở quý này, chúng ta có thể thấy rằng các chỉ số này chủ yếu có tương quan thuận, nhưng một số sàn giao dịch lệch hướng với xu hướng này. Bằng cách so sánh các đồ thị 1 và 2, chúng ta có thể thừa nhận rằng dữ liệu của OKEX và HitBTC có mối quan hệ đáng ngờ.

Tìm kiếm tỷ lệ giữa số lượng giao dịch và wash trade

Để điều tra vấn đề này, chúng tôi tính tỉ lệ giữa VT và TxN được biểu diễn trên đồ thị 3. Tỷ lệ này chuyển thành khối lượng giao dịch trung bình trong BTC.

giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-6

Đồ thị 3 cho chúng ta thấy rằng giá trị khối lượng giao dịch trung bình cho OKEX và HitBTC cao hơn mức trung bình trên tất cả các sàn giao dịch. Nó có vẻ đáng ngờ, nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận đáng tin cậy dựa trên một thước đo thô như giá trị trung bình đơn giản.

Chúng tôi quyết định tìm giá trị trung bình cho khối lượng giao dịch trung bình của mỗi giao dịch (ATV) và so sánh nó với tổng khối lượng giao dịch trung bình (ATVC) được tính cho tất cả các giao dịch.

Trước khi thực hiện điều đó, chúng tôi đã loại trừ các ngoại lệ khỏi tất cả các tập dữ liệu để làm cho số liệu ổn định hơn.

Đối với loại trừ ngoại lệ, chúng tôi đã sử dụng giá trị trung bình và  phạm vi liên phân vị (độ tương phản mạnh hơn của độ lệch chuẩn) cho mỗi sàn giao dịch riêng biệt. Giá trị trung bình của mỗi mẫu được tính như một giá trị trung bình và phạm vi phân vị liên tiếp (IPR) là sự chênh lệch giữa tỷ lệ phần trăm thứ 90 và thứ 10. Các giao dịch có khối lượng lớn hơn mức trung bình, hơn 3 IPR được coi là ngoại lệ.

Sau đó, chúng tôi tính toán ATV của mỗi sàn giao dịch và so sánh nó với ATVC tích lũyCả hai chỉ số đều được tính là giá trị trung bình ngoại trừ các ngoại lệ.

giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-2

Kết quả nhận được cho chúng ta thấy rằng ngay cả với loại trừ giá trị ngoại lệ, giao dịch trên HitBTC và OKex trung bình có giá trị cao hơn nhiều (2,29 lần và 1,72 lần) so với trung bình tất cả các sàn giao dịch còn lại.

Và cuối cùng, chúng tôi phân tích các giao dịch được định nghĩa là các ngoại lệ. Cụ thể là tỷ lệ của họ trong tổng số giao dịch, đóng góp vào tổng khối lượng giao dịch và ngưỡng ngoại lệ (giá trị thấp nhất cho các ngoại lệ của mỗi sàn giao dịch).

giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-1giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-5giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-5

Các kết quả dễ thấy nhất mà chúng tôi nhận được từ việc tính toán ngưỡng ngoại lệ.

Trên đồ thị 7, có thể thấy rõ ràng rằng giá trị ngưỡng ngoại lệ của OKEX nổi bật khá xa so với các giá trị khác. Ví dụ, chúng ta hãy so sánh OKex và Binance: cả hai đều có tỷ lệ ngoại lệ tương đối trong TxN (khoảng 3% - xem biểu đồ 5) và tỷ lệ tổng khối lượng ngoại lệ trong VT (khoảng 50% - xem biểu đồ 6), nhưng ngưỡng ngoại lệ cho OKex là 3,4 lần, cao hơn so với Binance. Các tính toán cuối cùng của các giá trị khối lượng trung bình  (AOV) cho thấy phân kỳ lớn hơn (xem biểu đồ 8).

giả-khối lượng-rửa-thương mại-điều tra-vào-binance-okex-huobipro-hitbtc-bittrex-poloniex-và-kucoin-9

Tổng kết

Qua việc so sánh OKex với Binance, chúng ta có thể quan sát thấy rằng trên cả hai sàn chiếm gần một nửa tổng khối lượng giao dịch được hình thành bởi khoảng 97% giao dịch “bình thường” và một nửa khác - bằng 3% giao dịch ngoại lệ; tuy nhiên, đối với các giao dịch OKEX, AVT của các giao dịch '' bình thường 'cao hơn 1,74 lần và AOV cao gấp 4 lần so với giao dịch của Binance. Điều đó có nghĩa là khối lượng giao dịch ngoại lệ duy nhất cao hơn nhiều so với các giao dịch khác đối với OKEX.

Hãy nhớ lại wash trade là gì và nó được tiến hành như thế nào? Đó là một thao tác trong đó một chủ đề đồng thời bán và mua cùng một công cụ tài chính để tạo ra hoạt động nhân tạo trên thị trường và để giảm rủi ro thua lỗ, nhà giao dịch sử dụng các lệnh giao dịch / giao dịch lớn. Trong  trường hợp OKEX,  khối lượng giao dịch lớn với một số lượng nhỏ các giao dịch chứng minh rằng việc sàn giao dịch làm cho khối lượng giao dịch giả bằng phương thức wash trade các giao dịch.

PHẦN KẾT LUẬN

Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã phát hiện ra một số điểm đáng ngờ phát sinh các câu hỏi liên quan đến tính toàn vẹn của các sàn giao dịch crypto nhất định, cụ thể là OKex và HitBTC.

  • HitBTC nổi bật nhờ khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 2,29 lần so với mức trung bình trên tất cả các sàn giao dịch. Thực tế đó khuyến khích chúng ta giả định rằng thao tác trade volume có thể được thực hiện vì nó phù hợp với ý tưởng rằng wash trade thường được thực hiện bởi các giao dịch lớn hơn khối lượng trung bình của các giao dịch bình thường. Đó là một chủ đề phù hợp để điều tra kỹ lưỡng hơn, đòi hỏi phải áp dụng các phương pháp phân tích phức tạp hơn.
  • Cuối cùng, OKex dường như là thủ lĩnh. Khối lượng giao dịch trung bình của nó  cao  hơn 1,72 lần so với mức trung bình tổng hợp của 7 sàn. Giá trị tối thiểu và trung bình của các ngoại lệ là 3,4 và 4 lần, cao hơn các phép đo tương ứng cho Binance. Tất cả những phát hiện này cho thấy rằng OKEX rất có khả năng tiến hành các thao tác khối lượng, đặc biệt là wash trade và chắc chắn có điều gì đó để che giấu.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn:  blog.cryptoexchangeranks.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *