Rebalance cho các danh mục đầu tư Crypto

Rebalance danh mục đầu tư là một chiến lược đã được các nhà đầu tư sử dụng trong nhiều thập kỷ. Đầu tiên, nhà đầu tư phải xác định số lượng danh mục đầu tư mà họ muốn phân bổ cho từng nội dung. Trong trường hợp tiền mã hoá, mỗi tài sản sẽ là một đồng coin. Các phân bổ này chỉ đơn giản là phần trăm của mỗi đồng coin cần được thể hiện trong tổng giá trị của danh mục đầu tư. Khi đó là thời điểm để rebalance danh mục đầu tư, các đồng coin được giao dịch sao cho giá trị được giữ trong mỗi tài sản lại một lần nữa bằng với tỷ lệ phần trăm đã được chỉ định ban đầu.

rebalance-danh-muc-dau-tu-crypto-2

Hãy xem một ví dụ. Giả sử bạn có danh mục đầu tư là 4 loại crypto khác nhau: BTC, ETH, LTC và XMR. Bạn đã xác định rằng bạn muốn mỗi một trong bốn loại crypto này có 25% trong danh mục của bạn. Điều này có nghĩa, vào cuối chu kì rebalance, danh mục đầu tư của bạn sẽ bao gồm 25% trong mỗi 4 tài sản này. Vì coin thường không có giá trị như nhau trên mỗi đồng coin, nên giá trị phải được tính bằng fiat hoặc tiền tệ cơ bản. Vì vậy các đồng coin khác nhau sẽ không bằng nhau về số lượng, nhưng lại bằng nhau về giá trị. Vì vậy, nếu bạn có tổng cộng $100 giữa bốn tài sản này, bạn sẽ có $25 trong mỗi tài sản sau khi rebalance xảy ra.

Hình ảnh này cho thấy trực quan về những gì sẽ xảy ra khi một danh mục đầu tư được rebalance.

rebalance-danh-muc-dau-tu-crypto-6

Ưu điểm của rebalance

Với xu hướng của các nhà đầu tư “hodling” crypto, việc rebalance cung cấp một cơ hội để có thể thúc đẩy các khoản thu nhập này bằng cách tận dụng các biến động nhanh về giá. Khi một đồng coin tăng mạnh, rebalance sẽ phân phối những lợi ích giữa các tài sản khác nhau. Điều này có nghĩa là ngay cả khi giá trị của đồng coin trở về mức giá ban đầu trước khi tăng, việc rebalance cho phép danh mục đầu tư đạt được mức tăng tích cực trong giai đoạn này.

Để chứng minh lợi thế tiềm năng của việc nắm giữ coin, chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết với dữ liệu thị trường thực tế trong khoảng thời gian 1 năm qua. Dựa trên những phát hiện của chúng tôi, việc rebalance đánh bại HODL với mức trung bình là 64%. Sau thuế, điều này thể hiện ở 92% của tất cả các danh mục tiền mã hoá có thể có. Không có bất kỳ công việc nào liên quan đến việc quản lý coin, thực hiện các giao dịch hoặc thay đổi phân bổ. Việc rebalance đã giữ ở mức hoàn toàn mới. Bạn có thể xem phần còn lại của phân tích tại đây: vcf.today

Bạn có thể thấy các danh mục đầu tư khác sẽ hoạt động tốt như thế nào trong năm qua bằng cách sử dụng công cụ backtest.

Chiến lược rebalance phổ biến

Có rất nhiều chiến lược rebalance, nhưng chúng tôi sẽ chỉ thảo luận hai trong số các chiến lược phổ biến nhất.

Định kỳ (Periodic)

rebalance-danh-muc-dau-tu-crypto-5

Minh hoạ đơn giản cho mô hình rebalance định kỳ diễn ra vào những thời điểm cụ thể. Sau 24 giờ, phân bổ sẽ không bằng nhau, do đó, rebalance sẽ làm cho chúng bằng nhau một lần nữa.

Cách đơn giản nhất của các chiến lược này là rebalance định kỳ, sử dụng khoảng thời gian cố định giữa mỗi lần rebalance. Do biến động giá nhanh nên lượng thời gian đối với tiền mã hoá thường ngắn hơn so với các loại tài sản khác. Ví dụ, hợp lý nhất là chọn một thời gian rebalance danh mục đầu tư trong 1 ngày. Điều này có nghĩa là mỗi ngày danh mục đầu tư của bạn sẽ được rebalance.

Ngưỡng (Threshold)

rebalance-danh-muc-dau-tu-crypto-2

Điều này cho thấy threshold rebalance khi một danh mục đầu tư đạt đến độ lệch 10%. Chú ý sự khác biệt giữa phân bổ xanh dương và xanh lá là 10%. Chênh lệch giữa hai phân bổ này cần được rebalance.

Rebalance dựa trên kiểm tra các dải dung sai của các phân bổ tương đối với nhau. Bằng cách liên kết chúng với nhau, phương sai giữa mỗi đồng coin được theo dõi theo thời gian. Vì vậy, khi phân bổ phần trăm coin cá nhân thay đổi, rebalance xảy ra khi sự khác biệt giữa bất kỳ hai đồng coin vượt qua một ngưỡng nhất định. Ví dụ, với dung sai là + -5%, nếu một giá trị đồng coin cao hoặc thấp hơn 5%, danh mục đầu tư sẽ được rebalance. Hãy tưởng tượng, có 4 đồng coin khác nhau, mỗi người nắm giữ 25% giá trị danh mục đầu tư. Trong phương pháp này, rebalance sẽ xảy ra ngay sau khi một trong những tài sản đó ít hơn 20% hoặc hơn 30% giá trị danh mục đầu tư.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn: hackernoon.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *