So sánh Rebalance và HODL trong quá trình đầu tư Crypto

Mục đích của nghiên cứu này là vẽ một bức tranh tổng quát về Rebalance và so sánh nó với HOLD. Để điều này xảy ra, chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận về cách chúng tôi sẽ thiết kế backtest, dữ liệu và các biến.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-5

Giao dịch & Dữ liệu

Dữ liệu thị trường được thu thập đầy đủ từ các sàn giao dịch trong vòng một năm. Dữ liệu này được sử dụng để đánh giá chi phí của mỗi giao dịch vào thời điểm chính xác mà rebalance sẽ được thực hiện. Ngoài ra, tất cả các giao dịch phải có một khoản phí 0.25%, tiêu chuẩn cho hầu hết các giao dịch. Vì vậy, một giao dịch từ LTC sang SNT sẽ là giao dịch từ LTC sang BTC và sau đó BTC sang SNT. Trong trường hợp này, cả hai giao dịch phát sinh một khoản phí  là 0.25%. Điều này cho phép chúng tôi tạo ra mô hình chính xác nhất có thể cho hiệu suất của rebalance.

Thời gian rebalance

Biến đầu tiên cần thiết cho nghiên cứu này là thời gian rebalance. Thời gian rebalance là khoảng thời gian cụ thể giữa mỗi lần rebalance. Mục đích của việc thay đổi giá trị này là để xác định xem tần suất rebalance có ảnh hưởng đến hiệu suất của danh mục đầu tư hay không. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã chọn thời gian rebalance là 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng.

Kích thước danh mục đầu tư

Biến thứ hai mà chúng tôi quyết định nghiên cứu là số lượng nội dung trong danh mục đầu tư. Giả thuyết là số lượng nội dung trong danh mục đầu tư có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu suất. Giả thuyết này đã được thử nghiệm với 5 nhóm với khối lượng nội dung khác nhau. Vì 2 là số nội dung nhỏ nhất sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào khi so sánh giữa rebalance và HODL, chúng tôi bắt đầu với một danh mục gồm 2 nội dung đầu tư. Sau đó, chúng tôi tăng thêm 2 để có được 4, 6, 8 và 10 là số lượng nội dung đầu tư trong mỗi nhóm danh mục đầu tư.

Lựa chọn nội dung đầu tư (tài sản)

Để xác định nội dung đầu tư (tài sản) nào sẽ được xem xét trong quá trình xây dựng danh mục đầu tư, chúng tôi đã sử dụng một mặt cắt ngang của Bittrex và Poloniex. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã lấy tất cả các tài sản từ Poloniex và Bittrex mà chúng tôi đã có 1 năm dữ liệu và so sánh chúng với nhau. Bất kỳ nội dung nào trong cả hai danh sách đều được bao gồm trong danh sách của chúng tôi. Khi danh mục đầu tư được xây dựng, tài sản được chọn ngẫu nhiên từ danh sách để tạo danh mục đầu tư.

Đây chỉ là nghiên cứu và sự lựa chọn nội dung đầu tư là một sự ngẫu nhiên. Đây không phải là hướng dẫn tạo chiến lược cho danh mục đầu tư.

Backtest

Backtest là quá trình sử dụng các dữ liệu giao dịch để mô phỏng một chiến lược sẽ thực hiện như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này thường được sử dụng để kiểm tra tính khả thi của một chiến lược bằng cách kiểm tra lại các tập dữ liệu giao dịch này. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng backtests để so sánh kết quả rebalance với kết quả của HODL. Số lượng backtests chạy cho mỗi nhóm danh mục đầu tư và thời gian rebalance được thiết lập là 1000. Điều này đã được xác định là đủ lớn để tạo ra một xu hướng rõ ràng.

Bây giờ chúng ta đã biết cách thiết lập nghiên cứu. Chúng ta hãy xem xét toàn bộ quá trình. Đầu tiên, thời gian rebalance được đặt là 1 giờ và số lượng nội dung được đặt là 2. Điều này có nghĩa là danh mục đầu tư sẽ có 2 nội dung và tỷ lệ trả thưởng 1 lần mỗi giờ. Tiếp theo, 2 nội dung được chọn ngẫu nhiên từ nhóm nội dung. Nếu không có vấn đề, thì backtest đã được chạy. Sau khi hoàn thành,  chọn ngẫu nhiên 2 nội dung mới một cách ngẫu nhiên và chạy một backtest khác. Quá trình này tiếp tục cho đến khi nó thành công chạy 1.000 backtests. Sau khi hoàn thành, số lượng nội dung đã tăng từ 2 lên 4 và thêm 1.000 backtests được chạy. Quá trình này tiếp tục cho đến khi mỗi lần kết hợp số lượng nội dung đầu tư và thời gian rebalance được trả về.

Hiệu suất

nội dung đầu tư (tài sản)

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-3

Nhóm này so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư chứa hai nội dung đầu tư. Nhưng khác nhau theo thời gian rebalance. Hiệu suất này thay đổi từ 1 giờ (biểu đồ trên cùng bên trái) đến 1 tháng (biểu đồ dưới cùng bên phải). Mỗi biểu đồ kết hợp 1.000 backtests, trong đó trục x là phần trăm đạt được tốt hơn so với HODL. Trục y là số lượng backtests rơi vào các nhóm hiệu suất được xác định trên trục x. (Ví dụ: Một backtest được chạy với một khoảng thời gian rebalance 1 giờ và 2 tài sản trong danh mục đầu tư. Kết quả của một backtest là tăng 50% so với HODL. Điều này có nghĩa là bạn thêm 1 vào biểu đồ trên cùng bên trái trong trục x. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi 1.000 backtests đã được chạy.)

Một danh mục hai tài sản đại diện cho tùy chọn đơn giản nhất cho danh mục đầu tư. Trong trường hợp này, các tiền mã hoá được giao dịch qua lại với nhau trong mỗi giai đoạn rebalance. Chúng ta có thể thấy từ các biểu đồ này rằng các giai đoạn rebalance ngắn hơn dẫn đến sự lớn hơn về hiệu suất. Có ít ngoại lệ cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn và kết quả luôn cao hơn. Khi giai đoạn rebalance tăng, chênh lệch thực sự giảm. Điều này cho thấy số lần rebalance càng cao sẽ mang lại lợi nhuận càng thấp, nhưng cũng tạo ra nhiều ngoại lệ hơn. Các danh mục đầu tư với thời gian rebalance  là 1 giờ có kết quả vượt trội hơn so với HOLD. Mức chênh lệch lớn nhất là 93%.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-8

4 nội dung đầu tư (tài sản)

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-6

Nhóm này so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư chứa bốn nội dung đầu tư. Nhưng khác nhau theo thời gian rebalance. Hiệu suất này thay đổi từ 1 giờ (biểu đồ trên cùng bên trái) đến 1 tháng (biểu đồ dưới cùng bên phải). Mỗi biểu đồ kết hợp 1.000 backtests, trong đó trục x là phần trăm đạt được tốt hơn so với HODL. Trục y là số lượng backtests rơi vào các nhóm hiệu suất được xác định trên trục x. (Ví dụ: Một backtest được chạy với một khoảng thời gian rebalance là 1 giờ và 4 tài sản trong danh mục đầu tư. Kết quả của một backtest là tăng 50% so với HODL. Điều này có nghĩa là bạn thêm 1 vào biểu đồ trên cùng bên trái trong trục x. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi 1.000 backtests đã được chạy.)

Tiếp tục xu hướng từ nghiên cứu danh mục đầu tư 4 tài sản, chúng tôi thấy rằng các khoảng thời gian trả lại ngắn hơn có chênh lệch lớn hơn về hiệu suất trong 4 danh mục đầu tư tài sản. Điều này dẫn đến ít ngoại lệ và hiệu suất cao hơn đáng kể so với thời gian trả lại dài hơn. Chúng ta có thể thấy rằng danh mục đầu tư hiệu suất cao nhất sử dụng một khoảng thời gian rebalance là 1 giờ. Điều này thậm chí đã bao gồm tất cả các ngoại lệ. Mức chênh lệch lớn nhất là 177% .

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-8

nội dung đầu tư (tài sản)

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-1

Nhóm này so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư chứa sáu nội dung đầu tư. Nhưng khác nhau theo thời gian rebalance. Hiệu suất này thay đổi từ 1 giờ (biểu đồ trên cùng bên trái) đến 1 tháng (biểu đồ dưới cùng bên phải). Mỗi biểu đồ kết hợp 1.000 backtests, trong đó trục x là phần trăm đạt được tốt hơn so với HODL. Trục y là số lượng backtests rơi vào các nhóm hiệu suất được xác định trên trục x. (Ví dụ: Một backtest được chạy với một khoảng thời gian rebalance là 1 giờ và 6 tài sản trong danh mục đầu tư. Kết quả của một backtest là tăng 50% so với HODL. Điều này có nghĩa là bạn thêm 1 vào biểu đồ trên cùng bên trái trong trục x. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi 1.000 backtests đã được chạy.)

Chúng tôi quan sát từ 6 kết quả danh mục đầu tư tài sản. Điều này bao gồm sự lớn hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn và hiệu suất trung bình cao hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn. Tại thời điểm này, chúng tôi cũng có thể bắt đầu kết luận rằng có sự gia tăng chênh lệch giữa khoảng thời gian rebalance 1 giờ và khoảng thời gian rebalance 1 tháng khi chúng tôi tăng số lượng tài sản trong danh mục đầu tư. Chúng tôi có thể ghi nhớ điều đó khi chúng tôi tiếp tục nghiên cứu. Danh mục đầu tư có 6 tài sản và có thời gian rebalance là 1 giờ vượt trội hơn so với HODL là 203%.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-4

nội dung đầu tư (tài sản)

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-8

Nhóm này so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư chứa tám nội dung đầu tư. Nhưng khác nhau theo thời gian rebalance. Hiệu suất này thay đổi từ 1 giờ (biểu đồ trên cùng bên trái) đến 1 tháng (biểu đồ dưới cùng bên phải). Mỗi biểu đồ kết hợp 1.000 backtests, trong đó trục x là phần trăm đạt được tốt hơn so với HODL. Trục y là số lượng backtests rơi vào các nhóm hiệu suất được xác định trên trục x. (Ví dụ: Một backtest được chạy với một khoảng thời gian rebalance là 1 giờ và 8 tài sản trong danh mục đầu tư. Kết quả của một backtest là tăng 50% so với HODL. Điều này có nghĩa là bạn thêm 1 vào biểu đồ trên cùng bên trái trong trục x. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi 1.000 backtests đã được chạy.)

Chúng tôi quan sát từ 8 kết quả danh mục đầu tư tài sản. Điều này bao gồm sự lớn hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn và hiệu suất trung bình cao hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn. Tại thời điểm này, chúng tôi cũng có thể bắt đầu kết luận rằng có sự gia tăng chênh lệch giữa khoảng thời gian rebalance 1 giờ và khoảng thời gian rebalance 1 tháng khi chúng tôi tăng số lượng tài sản trong danh mục đầu tư. Chúng tôi có thể ghi nhớ điều đó khi chúng tôi tiếp tục nghiên cứu. Danh mục đầu tư có 8 tài sản và có thời gian rebalance là 1 giờ vượt trội hơn so với HODL là 224%.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-8

10 nội dung đầu tư (tài sản)

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-4

Nhóm này so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư chứa mười nội dung đầu tư. Nhưng khác nhau theo thời gian rebalance. Hiệu suất này thay đổi từ 1 giờ (biểu đồ trên cùng bên trái) đến 1 tháng (biểu đồ dưới cùng bên phải). Mỗi biểu đồ kết hợp 1.000 backtests, trong đó trục x là phần trăm đạt được tốt hơn so với HODL. Trục y là số lượng backtests rơi vào các nhóm hiệu suất được xác định trên trục x. (Ví dụ: Một backtest được chạy với một khoảng thời gian rebalance là 1 giờ và 10 tài sản trong danh mục đầu tư. Kết quả của một backtest là tăng 50% so với HODL. Điều này có nghĩa là bạn thêm 1 vào biểu đồ trên cùng bên trái trong trục x. Quá trình này sau đó được lặp lại cho đến khi 1.000 backtests đã được chạy.)

Chúng tôi quan sát từ 10 kết quả danh mục đầu tư tài sản. Điều này bao gồm sự lớn hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn và hiệu suất trung bình cao hơn cho các giai đoạn rebalance ngắn hơn. Chúng tôi cũng có thể thấy kết quả là chỉ có 10 danh mục đầu tư trong tổng số 4.000 danh mục thực hiện tệ hơn HODL nếu rebalance 1 lần mỗi tháng. Điều này có nghĩa là nếu bạn chọn ngẫu nhiên 10 tài sản và được rebalance ít nhất một lần một tháng, bạn sẽ có cơ hội kiếm được lợi nhuận tốt hơn HOLD là 99,75% trong một năm. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Hiệu suất trung bình cho một danh mục đầu tư với 10 tài sản và thời gian rebalance là 1 giờ cao hơn HODL 234%.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-9

So sánh

Bây giờ chúng ta có tất cả các dữ liệu, chúng ta có thể đơn giản hóa các kết quả thành một bảng 4 x 5, minh họa cho hiệu suất của từng danh mục đầu tư và thời gian rebalance. Ngoài ra, giá trị công bố là mức tăng phần trăm so với HOLD. Vì vậy, một giá trị 10% có nghĩa là rebalance thực hiện tốt hơn so với HODL 10%.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-9

Hiệu suất trung bình cho thấy rằng thời gian rebalance cao hơn với số lượng tài sản cao hơn là mức tăng cao nhất cho việc rebalance. Mỗi giá trị thể hiện mức tăng phần trăm vượt quá HOLD. Điều đó có nghĩa là giá trị 18 có nghĩa là nhóm đó thực hiện tốt hơn 18% so với HOLD. Điều này chứng tỏ, ngay cả trường hợp xấu nhất tuyệt đối vẫn hoạt động tốt hơn HOLD, ngay cả sau khi xem xét thuế.

Chúng ta có thể rút ra hai kết luận chính từ bảng này. Đầu tiên, chúng ta có mối tương quan rõ ràng giữa thời gian rebalance và hiệu suất. Khi thời gian rebalance trở nên ngắn hơn, hiệu suất của danh mục đầu tư tăng lên. Mối tương quan thứ hai chúng ta có thể thấy là giữa số lượng tài sản và hiệu suất. Vì số lượng tài sản trong danh mục tăng lên sẽ có sự gia tăng hiệu suất. Do đó, danh mục đầu tư hiệu quả nhất là những danh mục có cả thời gian rebalance ngắn và một số lượng lớn tài sản.

Để làm tròn so sánh hoàn toàn, chúng tôi sẽ kết hợp mọi backtest để tạo ra một so sánh tổng thể.

rebalance-vs-hodl-a-technical-analysis-8

Kết hợp tất cả các backtests trên tất cả các danh mục đầu tư và thời gian rebalance tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh so rebalance và HODL. Chúng tôi quan sát thấy hiệu suất trung bình là 64%. Điều này có nghĩa là nếu bạn chọn ngẫu nhiên kích thước danh mục đầu tư từ 2 đến 10, chọn ngẫu nhiên khoảng thời gian rebalance giữa 1 giờ và 1 tháng và chọn ngẫu nhiên các nội dung trong danh mục của bạn, bạn sẽ có 50% cơ hội thực hiện tốt hơn HOLD là 64%. Nếu sự khác biệt duy nhất là rebalance.

Kết quả cho thấy hiệu suất trung bình tăng 64% so với tất cả các kích cỡ danh mục đầu tư, thời gian rebalance và lựa chọn crypto.

Tác động của thuế (ở Mỹ)

Theo những tin tức mới nhất, các giao dịch crypto đã được đánh thuế tăng vốn ngắn hạn theo tỷ lệ khung thu nhập hiện tại của bạn. Nếu tài sản được giữ trong vòng chưa đầy một năm. Lợi nhuận tăng vốn dài hạn sẽ bị đánh thuế với mức chiết khấu khi tài sản được giữ trong hơn một năm. Vì có rất nhiều hiểu lầm xoay quanh thuế, tôi sẽ cố gắng giải thích một số vấn đề ở đây. Tất cả các tính toán sẽ dựa trên thu nhập cá nhân là $120.000.

Một cá nhân kiếm được $120.000 nằm trong 10% thu nhập hàng đầu ở Hoa Kỳ. Họ cũng nằm trong khung thuế thu nhập liên bang là 24%. Điều này có nghĩa là mọi khoản tăng vốn ngắn hạn sẽ bị đánh thuế ở mức 24%, tương đương với thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân đó kiếm được $120.000 sẽ trả lãi dài hạn ở mức 15%.

Chúng ta có thể thấy rằng có sự khác biệt 9% về thuế giữa lợi nhuận vốn dài hạn và ngắn hạn. Chúng ta có thể so sánh sự khác biệt này với mức tăng 64% về lợi nhuận được quan sát thông qua rebalance. Những gì chúng ta thấy là rebalance tốt hơn đáng kể so với HODL ngay cả sau khi thanh toán trong các tác động về thuế của giao dịch thường xuyên. Trên thực tế, 92% của tất cả các danh mục đầu tư được rebalance trong năm qua đã đánh bại HODL, kể cả sau thuế .

Đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Việc rebalance chỉ là một phần danh mục đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào. Điều này có nghĩa là một phần của danh mục đầu tư sử dụng rebalance sẽ không được giao dịch vào cuối năm nay. Những phần không bị ảnh hưởng này có thể bị đánh thuế là tăng vốn dài hạn, giảm thuế tổng thể phát sinh do rebalance. Số lượng có thể được định lượng bằng cách kiểm tra sự khác biệt biến động giữa tất cả crypto trong vài năm qua. Điều này sẽ cho chúng ta một ý tưởng về tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư thường được xem là tăng vốn dài hạn.

Kết luận

Có hai mối quan hệ chính chúng ta có thể rút ra từ nghiên cứu này. Mối quan hệ đầu tiên là tăng số lượng tài sản làm tăng hiệu suất của danh mục đầu tư. Mối quan hệ thứ hai là việc giảm thời gian rebalance (tăng tần suất rebalance) làm tăng hiệu suất của danh mục đầu tư. Do đó, danh mục đầu tư lý tưởng được rebalance thường xuyên và cũng chứa nhiều tài sản.

Nên nhớ rằng tất cả các danh mục đầu tư này đã được chọn trên cơ sở hoàn toàn ngẫu nhiên. Không có quá trình nghiên cứu hoặc loại bỏ khi xác định tài sản nào nên được đưa vào danh mục đầu tư. Có một số lượng đáng kể cải tiến cho một cá nhân tích cực nghiên cứu và lựa chọn tài sản.

Rebalance đánh bại HODL với mức trung bình là 64%. Sau thuế, điều này đại diện cho 92% của tất cả các danh mục crypto có thể có.

Dịch và chỉnh sửa theo nguồn: hackernoon.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *