Thế nào là một sổ cái phân tán (Distributed Ledger)?

the-nao-la-mot-so-cai-phan-tan-9

Sổ cái (Ledger) – nền tảng của kế toán, nó cổ xưa như văn bản và tiền bạc.

Ngày xưa họ dùng đất sét, gỗ tally, đá, giấy cói và giấy. Khi máy tính đã trở thành chuẩn hóa trong những thập niên 90. Các bản ghi giấy đã được số hoá, thường là nhập dữ liệu bằng cách thủ công.

Những sổ cái kỹ thuật số ban đầu này bắt chước việc lập danh mục và kế toán dựa trên giấy. Có thể nói rằng số hóa đã được áp dụng nhiều hơn trong thực tế. Nhưng việc sử dụng giấy vẫn rất quan trọng trong xã hội: tiền, con dấu, chữ ký, hóa đơn, chứng chỉ và việc sử dụng sổ sách kế toán kép.

Sức mạnh tính toán và đột phá trong mật mã cùng với việc khám phá và sử dụng một số thuật toán mới đã cho phép tạo ra sổ cái phân tán.

Ở dạng đơn giản nhất, sổ kế toán phân tán (Distributed Ledger) là cơ sở dữ liệu được tổ chức và cập nhật độc lập bởi mỗi người tham gia (hoặc node) trong một mạng lớn. Bản phân phối là duy nhất: các bản ghi không được truyền tới các node khác nhau bởi bất kỳ một cơ quan trung ương nào. Thay vào đó được xây dựng độc lập và được tổ chức bởi các node. Tức là, mỗi node trên mạng xử lý mọi giao dịch, đi đến kết luận riêng của nó và sau đó bỏ phiếu cho những kết luận đó để chắc chắn đa số đồng ý với kết luận đó.

Khi có đạt được sự nhất trí, sổ kế toán phân tán sẽ được cập nhật, và tất cả các node duy trì bản sao giống hệt nhau của sổ. Kiến trúc này như một hệ thống hồ sơ vượt ra ngoài cơ sở dữ liệu đơn giản.

Sổ cái phân tán là một hình thức năng động của phương tiện truyền thông và khả năng vượt xa các sổ cái tĩnh trên giấy. Hiện tại, chúng cho phép chính thức hóa và đảm bảo các loại mối quan hệ mới trong thế giới kỹ thuật số.

Các mối quan hệ mới này tránh các chi phí phát sinh (do các công chứng viên, luật sư, ngân hàng, cán bộ tuân thủ quy định, chính phủ, …) không được đảm bảo trong thực tế.

Sổ cái phân tán đại diện cho một cuộc cách mạng trong cách thông tin được thu thập và truyền đạt. Nó áp dụng cho cả dữ liệu tĩnh và dữ liệu động (giao dịch). Các sổ cái được phân phối cho phép người dùng di chuyển ra ngoài sự quản lý đơn giản của cơ sở dữ liệu và chuyển hướng cách chúng ta sử dụng, thao tác và trích xuất giá trị từ cơ sở dữ liệu.

Nguồn: coindesk.com

Đánh giá

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *